Skip til hoved indholdet
    Hjem Sprogskole Danskuddannelserne

Danskuddannelserne

Danskuddannelserne for voksne udlændinge har til formål at give de nødvendige dansksproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borger i Danmark. Danskuddannelserne er grundlæggende uddannelser, hvor du lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Du får også viden om kultur og samfundsforhold i Danmark - og grundlæggende introduktion til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem. Der er tre forskellige danskuddannelser, som er tilrettelagt ud fra den enkelte kursists niveau: Dansk 1, Dansk 2 og Dansk 3.

På Danskuddannelsens daghold får du undervisning 12 lektioner om ugen, i tidsrummet 09:00 – 15:00. Vi tilbyder også aftenundervisning mandag til torsdag kl. 17:00-19:35. Det tager ca. 2-2½ år at gennemføre en af danskuddannelserne. Ring til os, og aftal tid til et møde med vores vejleder, så finder vi det rigtige tilbud til dig.

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) udbydes af Køge Handelsskole.

Dansktilbud

Dansk 1

Dansk 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse og skrive på deres modersmål, og latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Målet for undervisningen er grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse- og skrivefærdigheder med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked, og som borger i det danske samfund.

Dansk 2

Dansk 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort eller mellemlang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet for undervisningen er at forstå, tale og læse dansk med henblik på at kunne klare sig på det danske arbejdsmarked.

Dansk 3

Dansk 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet for Danskuddannelse 3 er, at kursisterne skal kunne få et job eller fortsætte uddannelse samt kunne fungere som borger i det danske samfund.

Klar til arbejdsmarkedet

Center for Dansk og Integration samarbejder med Jobcenter Køge om at få kommunens nye borgere i arbejde. ”Klar til Arbejdsmarkedet” er navnet på indsatsen. De nye borgere er i gang alle ugens dage med et skema sammensat af praktik, danskundervisning, jobsøgning og brancheundervisning. Al undervisning foregår på Center for Dansk og Integration. 

Selvforsørgelse er målet

Målet med indsatsen er at gøre flygtninge og familiesammenførte klar til en fremtid på arbejdsmarkedet, så de kan blive selvforsørgende i overensstemmelse med Integrationsloven. 

Hvad tilbydes på KTA?

To dage om ugen er kommunens nye borgere enten i praktik i en relevant virksomhed, eller også får de et grundlæggende kendskab til det danske samfund, kultur, hverdags-IT og demokrati. Der undervises også i sundhedsforståelse og det danske sundhedsystem. Samtidig får de intensiv sprogundervisning med fokus på dansk udtale i forhold til jobsamtaler og det sociale sprog på arbejdspladsen. Kursisterne lærer også at skrive CV, jobansøgninger og at gå til en jobsamtale. 

Hjælp og vejledning fra jobcenteret

På Center for Dansk og Integration har Jobcenter Køge indrettet et kontor, hvor de giver nye borgere hjælp og vejledning til jobsøgning og med at finde en praktikplads. 

FGU Sprog

Går du med drømmen om at starte på en ungdomsuddannelse i Danmark, men mangler de nødvendige danskkundskaber, så er FGU Sprog måske et godt valg

Undervisningen er tilrettelagt i et spændende undervisningsmiljø, hvor du bliver en del af et ungemiljø med stor fokus på læring og udvikling i trygge rammer. Forforløbet består af to semestre inden den endelige overgang til FGU. På første semester tilbydes 15 lektioners dansk, 4 lektioners matematik og 6 lektioners værkstedsundervisning. 

Hvor og hvem?

Forløbet er tilrettelagt for unge ml. 15-24 år og undervisningen foregår på FGU Midt & Østsjælland, Klemmenstrupgård, Køge. Der er løbende optag, som sker efter aftale med Center for Dansk og Integration, Ungecentrum eller jobcentret i din kommune.

DANSK-DIGITAL

DANSK-DIGITAL er et fleksibelt online tilbud til dig, der ønsker at tage en Danskuddannelse 3, hvor og hvornår det passer dig bedst.

 

DANSK-DIGITAL tilbyder alle moduler på Danskuddannelse 3 – også Prøve i Dansk 3 (modul 5)
Hvert modul afsluttes med modultest og modul 5 afsluttes med prøve. Modultest og afsluttende prøve foregår på Center for Dansk og Integration.

 

Som studerende vil du hver uge modtage:
- Online lektioner som du kan lave når du har tid
- Skriftlig feedback på dine afleverede opgaver
- Mundtlig træning via teams/meet (webkonference)

Din lærer vil følge dig tæt og vil give dig feedback på dine opgaver, samt afholde en ugentlig webkonference, så dine mundtlige kompetencer og din udtale trænes.

 

Hvad kræver det af dig?
Du skal forvente en estimeret studietid på minimum 6 timer om ugen.
For at kunne deltage kræves det, at du har PC, headset og en stabil internet-forbindelse.
Vær opmærksom på at tilbuddet kræver aktiv deltagelse. Hvis du ikke er aktiv i to uger, udmeldes du af tilbuddet.

 

Hvis du ønsker mere information om Dansk-Digitalt eller ønsker at tilmelde dig, så kontakt Center for Dansk og Integration. 

 

Center for Dansk og Integration

Ølbycenter 53, 4600 Køge

Tlf.: 56676660

cdi@koege.dk

Studieprøven

Studieprøven er en overbygning til Prøve i Dansk 3 (Danskuddannelse 3, modul 5). Den giver dig et endnu bedre dansk end PD 3 og udgør det højeste niveau inden for undervisningen i dansk som andetsprog. Studieprøven kvalificerer dig samtidig - i mange tilfælde - til at kunne tage fx en universitetsuddannelse på dansk.

 Er du interesseret i at tage Studieprøven hos os, så henvend dig til os på tlf. 56 67 66 60. Du er altid velkommen til at komme til en samtale, så vi kan afklare dine muligheder. Du skal dog som udgangspunkt vide, at du skal have klaret PD 3 med gode karakterer for at kunne komme i betragtning.  

Vi har på CDI mange års gode erfaringer med at få kursister sikkert gennem Studieprøven. Du kommer til undervisning en gang om ugen om aftenen (kl. 17-19.30) i for de flestes vedkommende to semestre, så du får god tid til at vænne dig til det krævende og abstrakte sprog, som Studieprøven indebærer. 

Vi håber på at kunne starte et nyt hold (løbende optag) allerede i januar 2024 med Christian Høyer Hansen som lærer.

 Lad os høre fra dig - gerne før den 15. januar 2024. 

Join our free Danish classes today! Start til gratis danskundervisning i dag

Center for Dansk og Integration

Ølbycenter 53 

4600 Køge

CVR: 29 18 93 74

 

Telefon: 56 67 66 60

Mail: cdi@koege.dk

 

Åbningstider i receptionen

Undervisningstid

Nyttige links